Det er fri prissetting på alle tannlegetjenester, også tannregulering. Trygden har likevel sine takster som er grunnlaget for beregning av trygderefusjonen. Disse blir ikke alltid regulert i takt med prisutviklingen, og de fleste tannleger, også den offentlige tannhelsetjenesten, har derfor egne priser som ligger noe høyere.

Førstegangskonsultasjon
Pasienten blir undersøkt klinisk, og det blir i tilegg tatt ett opg (oversiktsbilde)
Egenbetalingen for pasienten blir kr 735kr.

Innledende behandling med avtagbar kjeveortopedisk behandling: kr 6 000 – 12 000
Behandling med fast regulering i en kjeve: kr 9 000 – 15 00
Enkel behandling med fast regulering i begge kjever: kr 12 000 – 20 000
Middels behandling med fast regulering i begge kjever: kr 15 000 – 25 000
Komplisert behandling med fast app i begge kjever: kr 15 000 – 35 000

Klikk her for å lese mer om trygderefusjon.