Det er fri prissetting på alle tannlegetjenester, også tannregulering. Trygden har likevel sine takster som er grunnlaget for beregning av trygderefusjonen. Disse blir ikke alltid regulert i takt med prisutviklingen, og de fleste tannleger, også den offentlige tannhelsetjenesten, har derfor egne priser som ligger noe høyere.

Førstegangskonsultasjon
Pasienten blir undersøkt klinisk av spesialist, og det blir i tillegg tatt ett oversiktsrøntgenbilde
Egenbetalingen for pasienten blir kr 735kr.

Innledende behandling med avtagbar kjeveortopedisk behandling: kr 6 000 – 12 000
Behandling med fast regulering avhenger av vanskelighetsgrad, tid, type apparatur og evt. refusjon fra Helfo.
For pasienter med refusjon ligger behandlingen vanligvis mellom kr 12 000 – 26 000 i egenbetaling.
For pasienter uten refusjon; 20 000 – 40 000 med standard apparatur.

Klikk her for å lese mer om trygderefusjon.