Kjeveortopedi er en spesialitet innen tannlegeyrket. Tannstillingen blir vurdert mhp. avik i funksjon og estetikk. Det er idag flest barn som blir henvist fra sin skoletannlege eller annen tannlege til kjeveortoped for undersøkelse. Alle barn som blir henvist må ha med seg henvisning. Idag er det også stadig flere voksne som ønsker behandling. Behandlingen består av aktiv behandling med fastsittende og eller avtagbar apparatur. Deretter må man stabilisere resultatet i lang tid.

Ved første konsultasjon er det fint om mor eller far følger med dersom pasienten er under 18 år. Som oftest blir det tatt to røntgenbilder for å få en fullstendig oversikt over tenner som har kommet frem og de som fortsatt ligger i kjeven. Det er også viktig å få frem hva den enkelte pasient mener om sine tenner og sitt bitt.

Er det et behandlingsbehov vil pasienten i første omgang få en muntlig orientering om behandlingsmåten og ca. hvor lang tid den aktive behandlingstiden vil bli. Det vil også bli orientert om hvor mye egenbetalingen vil bli. Blir man enige om behandling får pasienten en ny avtale for å lage modeller og ta foto. Da har man nok informasjon til å skrive en behandlingsavtale som foresatte får ved behandlingsstart.

BEHANDLINGSMÅTER
Det mest vanlige er fastsittende eller avtagbar apperatur.
– Fast tannregulering har reguleringsklosser som blir limt på tennene. Klossene kan enten være av metall eller av porselen. Metallklossene er mest brukt. Porselen er noe mindre synlig.
– Reguleringstråden vil som oftest være av stål og blir festet til spor i klossene.
– Avtagbar apperatur (plater) er en annen behandlingsmåte.

Den aktive kjeveortopediske behandlingstiden tar vanligvis 1,5-2 år. Dette kan variere, alt etter type bittavvik.

STABILISERING
Når tennene er flyttet dit man ønsket, må de stabeliseres. Det kan enten gjøres ved at det blir limt tråd på baksiden av fortennene eller at at pasienten må bruke en plate(gom).
Lengden av stabeliseringen varierer fra pasient til pasient.

TANNREGULERING PÅ VOKSNE
Årsaken kan være:
– En tidligere ubehandlet bittfeil kan ha forverret seg.
– Tannkjøttsykdom kan ha gjort at tennene har flyttet seg.
– Tap av tenner eller unormal stor tannslitasje kan gjøre det nødvendig med tannregulering før tennene skal erstattes med kroner og broer.

Hos pasientrer som har en avikende vekstutvikling mellom kjevene, kan det være nødvendig med både tannregulering og kirurgi. Behandlingen foregår i sammarbeid med Odontologisk fakultet og Ullevål universitetssykehus.
Pasienten må være over 18 år for å få en slik behandling.

Vi ser det som svært viktig at våre pasienter skal føle seg trygge i vår praksis. Det innebærer at vå må lytte til den enkelte pasient, slik at samarbeidet blir best mulig.